">

Lengvatinis 5 proc. PVM tarifas

Atgal

Pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505, toliau – PVM įstatymas) 19 straipsnio 5 dalį nustatyta, kad nuo 2013 m. sausio 1 d. lengvatinis 5 procentų PVM tarifas taikomas neįgaliųjų techninės pagalbos priemonių tiekimui ir šių priemonių remontui.